projektowanie i budowa SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MIEDZIANYCH

 

Wykonujemy prace związane z przebudową, rozbudową, budową oraz modernizacją sieci telekomunikacyjnych miedzianych – ziemnych, napowietrznych oraz instalacji wewnątrzbudynkowych . Budowy prowadzimy w każdym terenie, tak równinnym jak i górzystym, niezurbanizowanym jak i zurbanizowanym.

 

 

 

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH OPTYCZNYCH

 

 

Posiadamy spore doświadczenie w budowie sieci światłowodowych – sieci MAN,  FTTH, Smart Grid (Inteligentne systemy elektroenergetyczne) oraz przyłączy kabli światłowodowych do Klienta. Posiadamy zaplecze sprzętowe niezbędne do wykonania sieci światłowodowych, w tym wdmuchiwarki kabli światłowodowych oraz wdmuchiwarki mikro kabli światłowodowych, spawarkę kabli światłowodowych, osprzęt do pomiarów linii światłowodowych

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI CIĘŻKIM SPRZĘTEM BUDOWLANYM

 

 

Nasza firma posiada bogaty park maszynowy którym świadczy rożne usługi.

 

-Koparko-ładowarki

-Minikoparki

-Koparki łańcuchowe ( trenchery )

-Wiertnice poziome hdd

-Auta ciężarowe z dźwigami HDS

-Wywrotki

-Sprężarki śrubowe

-Urządzenia typu „kret”

-Wdumuchiwarki światłowodowe i mikro-światłowodowe

-Spawarka światłowodowa

Przewierty sterowane umożliwiają zaoszczędzenie czasu i nakładów w stosunku do tradycyjnych odkrywkowych metod budowy, które komplikują ruch komunikacyjny i wydłużają długość trasy instalacji.

Metoda przewiertów sterowanych znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa: wodnokanalizacyjnym, gazowniczym, energetycznym

i telekomunikacyjnym.

 

Przewiert sterowany składa się z kilku etapów. Po zakotwiczeniu maszyny w miejscu planowanego początku instalacji umieszcza się specjalną głowicę sterującą prowadzoną przez zespół żerdzi wiertnicy. Wzdłuż wcześniej zaplanowanej trasy prowadzi się odwiert pilotażowy. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda

z nadajnikiem, która pozwala na dokładne jej lokalizowanie i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia poprzez żerdzie podawana jest płuczka na bazie bentonitu, której zadaniem jest transport urobku z odwiertu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. Dzięki możliwości kontroli kierunku wiercenia istnieje możliwość ominięcia wszelkiego rodzaju przeszkód podziemnych, takich jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacje oraz uzyskanie otworu wyjściowego w zaplanowanym miejscu.

W kolejnym etapie w celu otrzymania otworu o określonej średnicy do żerdzi mocuje się zamiast głowicy pilotażowej specjalną głowicę rozwiercającą. Wciągając obracającą się głowicę z powrotem do wykonanego otworu pilotażowego uzyskuje się tunel o wymaganej średnicy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą zamocowany jest element, który ma być docelowo ułożony w przewiercie.

Podczas wykonywania operacji wciągania stosuje się zmniejszającą tarcie płuczkę bentonitową, która odpowiada za transport urobku, a po stężeniu wzmacnia ściany tunelu. Do przeciągania mogą być używane rury: PE-HD, stalowe, żeliwne sferoidalne, drenażowe oraz kable.

Metoda przewiertu sterowanego pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla środowiska pokonanie różnego rodzaju przeszkód terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody lub gęsto zabudowane tereny miejskie.

PRZEWIERTY STEROWANE

 

 

Firma INFOSTRADY oferuje rozszerzony asortyment usług związanych z bez-wykopowym wykonywaniem instalacji podziemnych metodą przewiertów sterowanych. Dysponujemy wiertnicami i nowoczesnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie horyzontalnych przewiertów sterowanych o długości do 400m

i średnicy do 400mm.

BIURO PROJEKTOWE

 

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji w tym przygotowaniem dokumentacji projektowych, dokumentacji powykonawczych oraz towarzyszących dokumentów. Nasza firma posiada nowoczesne biuro projektowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt poligraficzny niezbędny do wydruku wcześniej przygotowanych dokumentacji projektowych. Kompetentni pracownicy zapewniają rzetelną obsługę formalno-prawną opracowanych dokumentów.

 

         Sp. z o.o.

 

32-852 Dębno, Wola Dębińska 250

tel. +48 14 684 96 10

fax +48 14 684 96 11